Hana Roldánová: Realita snu

Hana Roldánová patří k těm mladým talentům, které neprošly formálním výtvarným vzděláním. Na rozdíl od mnohých svých současníků neulpívá pouze na potřebě předat jakékoli sdělení. Je si vědoma toho, že dílo – má-li být trvalé – musí nést i estetickou hodnotu.

Hana Roldánová je spojena s výtvarným uměním nejen svou praktickou tvorbou, ale i probíhajícím studiem dějin umění na FF UK. Umění bylo vždy součástí jejího života a jí samotné. Patří mezi ty umělce, kteří malují celý život a celou duší.

Narozená po roce 2000, patří autorka k takto diskutované generaci „sněhových vloček“. Ve své tvorbě skutečně spojuje křehkost, která je této generaci připisována, se silným a přesvědčivým emocionálním nábojem, který se vnímání této generace spíše vymyká.

V pátek 1.3. 2024 proběhne vernisáž výstavy. Vzhledem k vysokému zájmu podporovatelů z řad příbuzných, přátel a spolužáků bude tato vernisáž pouze pro zvané.

sobota 2.3.2024: Zahájení výstavy pro veřejnost

15:00 autorské čtení básní

17:00 kapela Avant alpa

pátek 8.3.2024 – dernisáž výstavy

jazzové vystoupení L&H

Otevírací doba:

po-pá     17–21
so           13–22
ne           13–18

ENGLISH:
Hana Roldánová is among the young talents who haven’t undergone formal artistic training. Unlike many of her contemporaries, she doesn’t just focus on the need to convey any message. She is aware that a work, if it is to be enduring, must also carry aesthetic value.

Hana Roldánová is associated with visual art not only through her practical creation but also through ongoing studies in art history at the Faculty of Arts, Charles University. Art has always been a part of her life and herself. She belongs to those artists who paint with their entire life and soul.

Born after 2000, the author belongs to the so-called ‚snowflake‘ generation, widely discussed for its perceived fragility. In her work, she truly combines the fragility attributed to this generation with a strong and compelling emotional charge, which defies the perception of this generation.

Saturday, March 2, 2024: Exhibition Opening (from 1:00 PM)
3:00 PM: Author’s Poetry Reading
5:00 PM: Avant Alpa Band

Friday, March 8, 2024 – Exhibition Dernissage (from 5:00 PM)
Jazz Performance by L&H

2 března, 2024 — 8 března, 2024
17:00 — 19:15

Praha 5, U Paliárky 7

O umělkyni

Zaujalo vás to? Pošlete to dál!