VÝTVARNÍK Z VYSOČINYTom Šmilauer

TOM ŠMILAUER profilove foto portret

Věnuje se hlavně malbě a volné grafice.

„POCHÁZÍM Z ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY, ŽIJI A TVOŘÍM V PRAZE. VYSTUDOVAL JSEM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU GRAFICKOU V HELLICHOVĚ ULICI A PEDAGOGICKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY. OD ROKU 201 5 PŮSOBÍM JAKO UČITEL VÝTVARNÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V RADOTÍNĚ. „

„PRO ŠKOLY A KULTURNÍ CENTRA POŘÁDÁM TAKÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE (PŘEDNÁŠKY, GRAFICKÉ WORKSHOPY) VÁŽÍCÍ SE KE GRAFIKOVI VLADIMÍRU BOUDNÍKOVI. VELKÉ POTĚŠENÍ NACHÁZÍM V TOULKÁCH PŘÍRODOU, PUTOVÁNÍ KRAJINOU ČESKÉ REPUBLIKY A POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY PŘI SPANÍ POD ŠIRÝM NEBEM.

DO SVÉ VÝTVARNÉ TVORBY ZAPRACOVÁVÁM JAK POZNATKY KOSMOLOGIE, TEORIE CHAOSU A TAOISMU, TAK PROŽITKY DROBNÝCH UDÁLOSTÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A JEVY BĚŽNÉ NÁS OBKLOPUJÍCÍ. NEFIGURATIVNÍ MALBU NEVNÍMÁM JAKO ODKLON OD SKUTEČNOSTI, ALE JAKO JINÝ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ SMYSLOVÉHO SVĚTA A JEHO SKRYTÝCH ASPEKTŮ. FASCINUJÍ MĚ ZVLÁŠTNÍ PŘÍRODNÍ FORMY A OBJEMY OPLÝVAJÍCÍ TAJEMNOSTÍ A PODIVUHODNÝMI RŮSTOVÝMI VLASTNOSTMI – MYSTIČNOSTÍ I HRAVOSTÍ ZÁROVEŇ. TYTO ZÁHADNÉ ENTITY SE V OBRAZECH SNAŽÍM ODHALIT, PROZKOUMAT, PROBÁDAT. SKRZE NĚ LZE TOTIŽ POZNAT PROCESUÁLNÍ POCHODY A ZÁKONITOSTI KOSMOGONIE. ZAJÍMÁ MĚ STÁDIUM VZNIKU, RANÝ VÝVOJ, TO JAK SE Z PRVOPOČÁTEČNíHO CHAOSU KLUBE ŘÁD A DÁVÁ PODOBU ZÁRODEČNÝM ÚTVARŮM.“

„DŮLEŽITÉ JE TAKÉ EXPERIMENTOVÁNÍ SE SAMOTNOU VÝTVARNOU TECHNIKOU A POSTUPEM. KOMBINUJI EXPRESÍVNÍ I RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP. SPONTÁNNÍ, NÁHODNÉ A NETRADIČNÍ NANÁŠENÍ BARVY STŘÍDÁM S DŮKLADNÝM PROMÝŠLENÍM KOMPOZICE A DETAILNÍM VYMEZENÍM KONTUR. ABSTRAKTNÍ FORMY VZNIKAJÍ ČASTO POMOCÍ JEDNOTLIVÝCH SKVRN, STOP, OTISKŮ, JEJICH SHLUKŮ A TAHŮ ŠTĚTCE KALIGRAFICKÉHO CHARAKTERU.“

„JDE Ml O TO POCHOPIT SKVRNU. CO CHCE ŘÍCT? ČÍM BY CHTĚLA BÝT? DO JAKÉ NOVÉ PODOBY BY SE CHTĚLA VYVINOUT? UVIDĚT JEJÍ POTENCIÁL A SPATŘIT NEPATRNÝ NÁZNAK SMĚŘOVÁNÍ JEJÍHO DALŠÍHO MOŽNÉHO ŽIVOTA. SKVRNY A TVARY JSOU SVÉBYTNÉ OBRAZOVÉ ELEMENTY ANALOGICKÉ ENTITÁM PŘÍRODNÍM. ŽIJÍ SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM A PŘESTO JSOU VE SLOŽITÉM VZTAHU SE SVÝM OKOLÍM. V KOMPLEXNÍ PROVÁZANOSTI ČÁSTÍ A CELKŮ – MIKROSVĚTŮ A MAKROKOSMÚ.“

KONTAKTY:
INTROKINO@SEZNAM.CZ
77 39 77 196

výtvarník tom Šmilauer leták na výstavu v galerii Ivana Bednáře