Sabina Falcmanová

SABINA JE STUDENTKA POSLEDNÍHO ROČNÍKU OBORU SKLO NA PRAŽSKÉ UMPRUM. AČKOLIV V CENTRU JEJÍ TVORBY STOJÍ PRÁCE S MATERIÁLEM (SKLO, KÁMEN, PRYSKYŘICE..), PRO CHVÍLE UVOLNĚNÍ A OKAMŽITÉHO VYJÁDŘENÍ Sl ZÁSADNĚ VYBÍRÁ MÉDIUM MALBY. MÍSTY SE TOTO PLOŠNÉ VYJÁDŘENÍ PŘEKLÁPÍ DO ASAMBLÁŽE, PŘIČEMŽ VE VZNIKLÉM RELIÉFU AUTORKA OPĚT UPLATŇUJE SVOU FASCINACI MATERIÁLY S JEJICH ÚŽASNÉ RŮZNORODÝM VÝRAZEM A MOŽNOSTMI. AUTORČINO DLOUHODOBÉJŠÍ HLEDÁNÍ IDENTITY, KTEROU ŘEŠÍ V RÁMCI PROSTŘEDÍ (PROSTŘEDÍ VESNICE, MĚSTA, FLUIDUM PERIFERIE A JEJICH VZÁJEMNÉ PRORŮSTÁNÍ/ OVLIVŇOVÁNÍ), ZDE DOSTÁVÁ PONĚKUD INTIMNĚJŠÍ NÁDECH. OBRAZY TOTIŽ VZNIKAJÍ V PROSTŘEDÍ ZAHRADY, KTERÁ MĚLA PO DLOUHÁ LÉTA NA FORMOVÁNÍ AUTORČINY POVAHY ZNAČNÝ VLIV. MŮŽEME TUDÍŽ SKRZE MALBY PROHLÉDNOUT JAK DO JEDNOTLIVÝCH VRSTEV ONOHO MÍSTA, TAK SAMOTNÉ AUTORČINY OSOBNOSTI.

NÁZEV „EARTHINE5S“ JE VE SVÝCH VÝKLADECH VNÍMÁN ČASTO PEJORATIVNĚ A AUTORKA JÍM ZÁMĚRNĚ PROVOKUJE VĚTŠINOVÉ VNÍMÁNÍ REALITY, KDY JSME SI ZEMITOST, JADRNOST A URČITOU ŽIVELNOST ZVYKLI VNÍMAT JAKO SPOLEČENSKY NEVHODNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ PROJEVY. SABINA ALE VĚŘÍ, ŽE PRÁVĚ SKRZE OBNOVENÝ VZTAH K PŮDĚ A SKRZE INSPIRACI JEJÍM FLUIDEM SE MŮŽEME NAUČIT PROŽÍVAT KAŽDODENNÍ REALITU PLNĚJI A PROHLOUBIT TAK VZTAHY SE SVĚTEM OKOLO SEBE.