EXPERIMENTÁTOR BcA. Jakub Černý

BcA. Jakub Černý foto portret

JAKUB SE NARODIL V PRAZE DNE 3.6.1998. RÁD ZKOUMÁ A EXPERIMENTUJE S NEJRUZNĚJŠÍMI MÉDII, KTERÁ SAHAJÍ OD KRESBY AŽ PO SOCHU ČI SLOŽITÉ OBRAZOVÉ BÁSNĚ A KOLÁŽE.

KOLÁŽOVITÝ POSTUP PŘI PRÁCI JE SPOLEČNĚ S VROZENÝM CITEM PRO BARVU A KOMPOZICÍ HLAVNÍM MOTIVEM VŠECH JAKUBOVÝCH UMĚLECKÝCH POČINŮ. AUTOROVU TVORBU JE TEDY V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH RELATIVNĚ OBTÍŽNÉ ZAŘADIT DO V PODSTATĚ JAKÉHOKOLI ŠIRŠÍHO KONTEXTU UMĚLECKÉHO SVĚTA. TYTO RUZNORODÉ, A PŘESTO SOUDRŽNÉ PRÁCE SE ČASTO VYZNAČUJÍ ZNAČNOU EXPRESIVITOU A JISTOU NAIVITOU, KTERÉ JIM ALE PROPŮJČUJÍ ORIGINÁLNÍ KOUZLO.

Instagram: PAINTEDHORSE2