VYCHOVATELKA, FOTOGRAFKA, GRAFIČKA A MATKAMichala Johanidesová

„V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJI JAKO VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A STUDUJI NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ OBOR VYCHOVATELSTVÍ. VE SVÉM VOLNÉM ČASE SE VĚNUJÍ FOTOGRAFOVÁNí, GRAFICE A SVÝM DĚTEM, KTERÉ MĚ INSPIROVALY K FOTOGRAFOVÁNÍ. PŘI SVÉ PRÁCI FOTOGRAFKY SE SNAŽÍM ZHMOTNIT KAŽDIČKÝ POCIT A DOTYK, ABY SE VZPOMÍNKY ZACHYTILY DO KAŽDÉHO DETAILU. FOTOGRAFIE BY MĚLA SLOUŽIT K TOMU, ABY Sl KAŽDÝ VZPOMNĚL, JAK SE CÍTIL A CO PROŽÍVAL V DANÝ OKAMŽIK.“