MLADÝ TALENT Hana Roldánová

hana roldánová výstava

Má-li být dílo trvalé, musí nést i estetickou hodnotu.

Hana Roldánová patří k těm mladým talentům, které neprošly formálním výtvarným vzděláním. Na rozdíl od mnohých svých současníků neulpívá pouze na potřebě předat jakékoli sdělení. Je si vědoma toho, že dílo – má-li být trvalé – musí nést i estetickou hodnotu.

Hana Roldánová je spojena s výtvarným uměním nejen svou praktickou tvorbou, ale i probíhajícím studiem dějin umění na FF UK. Umění bylo vždy součástí jejího života a jí samotné. Patří mezi ty umělce, kteří malují celý život a celou duší.

 

Narozená po roce 2000, patří autorka k takto diskutované generaci „sněhových vloček“. Ve své tvorbě skutečně spojuje křehkost, která je této generaci připisována, se silným a přesvědčivým emocionálním nábojem, který se vnímání této generace spíše vymyká.

hana roldánová obraz

www.hankaroldanova-art.cz
+420 773 200 107
hanka.rold@Gmail.com