Jan Baldinský – Progres 13

Výstava prodloužena do 28.3.!

 

Drazí přátelé,

rád bych vás srdečně pozval na mou výstavu s názvem „Progres 13“, která proběhne od 11. do 19. března v Galerii Ivana Bednáře v Praze.

Moje tvorba není o konkrétním stylu či výtvarníkovi, který by mě inspiroval. Je to spíše spontánní pocit a intuice, je to moje hledání a zkoumání. Avšak vliv pomíjivosti, času a kosmu se v ní projevuje. Každý mladý člověk i dítě má nějakou tvořivou duši, a já nejsem výjimkou. Člověk si s postupem času a zráním utváří názory a zjišťuje, že není čas promarnit příležitost vyjádřit svou kreativitu. Tak přišla ta jedinečná chvíle, trochu náhoda, a začal jsem objevovat, kam až můžu zajít.

Přestože jsem vyučený pánský krejčí, vidím v této profesi jakýsi počátek mé kreativity. Snažím se nepoužívat štětce, snad jen na základní plochy. Omezuje mě malování na přesnost, potřebuji mít pocit volnosti. Moje nástroje jsou špachtle, ruce ve smyslu nanášení barvy přímo do dlaní, což umožňuje dělat obrazy plastickými. Další rozměr přináší dotyk na hotový obraz, kdy cítím, že obraz není pouhou plochou. Občas používám spreje a dokonce i hřeben na linkování a jiné nástroje, které člověk má doma.

Můj sen? Dále objevovat, tvořit, mít z toho dobrý pocit. A když se obraz bude líbit, tak vyjímečně dobrý pocit. Dále vystavovat… Můj sen je o pocitu, a neumím ho popsat tak, aby šel slovy napsat a vytisknout.

Těším se na setkání s vámi a sdílení mého umění.

S úctou,

Jan Baldínský

Otevírací doba:
po-pá 17–21
so 13–22
ne zavřeno

Vstupné dobrovolné

_______
English:

You are warmly invited to the exhibition of Jan Baldinský titled „Progress 13,“ which will take place from March 11th to March 19th at the Ivan Bednář Gallery in Prague.

His work is not about a specific style or artist that inspires him. It’s more about spontaneous feeling and intuition, it’s his exploration and inquiry. However, the influence of transience, time, and the cosmos manifests in it. Every young person and child has a creative soul, and he is no exception. With time and maturity, people form opinions and realize that there is no time to waste the opportunity to express their creativity. So came that unique moment, a bit of coincidence, and Jan began to discover how far he could go.

Although trained as a men’s tailor, he sees in this profession a beginning of his creativity. He tries not to use brushes, perhaps only for basic surfaces. Precision limits him in painting; he needs to feel free. His tools are spatulas, hands for applying paint directly to the palms, allowing him to make the paintings tactile. Another dimension is added by touching the finished painting, feeling that the painting is not just a flat surface. Occasionally, he uses sprays and even a comb for line work and other tools that one has at home.

His dream? To continue discovering, creating, having a good feeling about it. And if the painting is liked, then an exceptionally good feeling. And to continue exhibiting…

11 března, 2024 — 28 března, 2024
17:00 — 23:00

U Paliárky 7

Zaujalo vás to? Pošlete to dál!