HEREČKA, LEKTORKA A VÝTVARNICEBožena Osvaldová

„Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžete dělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek…“

„JSEM HEREČKA, VÝTVARNICE A LEKTORKA. VE VOLNÉ TVORBĚ SE VĚNUJI MALBĚ, FOTOGRAFII, OBJEKTOVÉ TVORBĚ S VYUŽITÍM NEJ RŮZNĚJŠÍCH MATERIÁLŮ, KOSTÝMNÍMU NÁVRHÁŘSTVÍ A TVORBĚ. PŘI HLEDÁNÍ TÉMATU SE ČASTO OBRACÍM KE ZKUŠENOSTI S FILMEM A DIVADLEM – PŘI ZTVÁRNĚNÍ NEJRÚZNÉJŠÍCH ROLÍ MÁM MOŽNOST PŘEMÝŠLET NAD RŮZNORODOSTÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ A EMOCEMI S NIMI SPOJENÝMI. TY PAK PROJEKTUJI DO MALBY, NEBO OBJEKTU. ZÁROVEŇ SE PŘÍLEŽITOSTNĚ VĚNUJI FACE A BODY PAINTINGU, MASKÁM, LOUTKÁM, KOSTÝMŮM ČI TVORBOU SCÉNICKÝCH OBJEKTŮ PRO DIVADLO. ZAJÍMÁM SE O HISTORII (DÁVNOU I MODERNÍ) A I Z NÍ ČERPÁM INSPIRACI.“

KONTAKTY:
www.osvaIdova.cz
insta: baja_osvaldova

„VYSTUDOVALA JSEM STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVOU ŠKOLU V PRAZE NA ŽIŽKOVĚ, POTÉ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK A NAKONEC JEŠTĚ OBOR DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA DAMU. V LEKTORSKÉ ČINNOSTI MĚ KROMĚ PROHLUBOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VÝTVARNA A DIVADLA ZAJÍMÁ ZKOUMÁNÍ MOMENTŮ, KDE SE TYTO DVA SVĚTY SETKÁVAJÍ, PROPOJUJÍ A VZÁJEMNĚ OBOHACUJÍ. INTERDISCIPLINÁRNÍMU PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ DRAMATIKA JSEM VĚNOVALA DIPLOMOVOU PRÁCI. PRACUJI PŘEVÁŽNĚ S MLADÝMI LIDMI A ZNAČNÁ ČÁST MOJÍ TVORBY JE URČENA DĚTEM – JSEM LEKTORKOU V DIVADLE MINOR, HRAJI LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ S DIVADLEM KUBKO, ÚČINKUJI V NĚKOLIKA DIVADELNÍCH PROJEKTECH, V ČESKÝCH SERIÁLECH A FILMU.“